ضد پیری

پیله ابریشم و راز زیبایی شرقی

/silk-cocon-2

پیله ابریشم یکی از محصولات ارگانیکی که سال هاست در صنعت زیبایی مورد استفاده قرار میگیرد همین پیله های ابریشم شگفت انگیز با الیاف پروتیینی است.                                                                                                                                            بانوان شرقی که با ابریشم و پیله ها سروکار داشتن پوست دستانی زیبا و جوانی داشتند و همه چی از همینجا شروع شد و پیله ها وارد بازار زیبایی شدن البته که  داخل محصولات مراقبت پوستی  مثل ماسک ها صابون ها واز این قبیل   نیز مورد استفاده قرار گرفت.