شادابی پوست

بخور سرد

/humidifier

امروز که دارم این نوشته رو مینویسم تو اوج همه گیریه کرونا تو پیک های مختلف تو ایرانه...اولین نیاز بشر  هوایی که تنفس میکنیم ،خو حالا هدفم از نوشتن این مطلب بهتر شدن این هوای دور و برمونه.شاید جزو اولین کارایی که باید برای بهتر شدن هوای اطرافمون باید انجام بدیم استفاده از بخور سرده.اگه میخایین و حوصله دارین فواید بخور سرد رو تو ادامه مطلب براتون میگم